Aplinkos apsauga

Visose verslo srityse naudojame aplinkai nekenksmingas priemones ir klientams siūlome ekologiniu ženklu pažymėtus produktus. Turime aplinkosaugos sertifikatą ISO 14001: 2015.

Pirmenybę teikiame gamintojams, kurių kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikuotos pagal ISO 9001, ISO 14001, Oeko-tex, SA8000 ir BSCI.

Jei tik įmanoma, renkamės produktus, medžiagas ir priedus, turinčius „Oeko-tex“ sertifikatus. Tai užtikrina mūsų ir mūsų klientų produktų saugumą bei garantuoja, kad mūsų gaminiuose nėra aplinkai kenksmingų medžiagų.

Būdami „Grønt Punkt“ nariais, prisiimame didelę atsakomybę už atliekų mažinimą ir panaudotų pakuočių perdirbimą. Visuose savo padaliniuose rūšiuojame plastiką ir popierių, pakartotinai naudojame pakuotes.

Etikos kodeksas – etinės gairės:

UniformPartner gamintojai yra socialiai atsakingos įmonės, savo veikloje besivadovaujančios aukštais etikos standartais, skaidraus verslo ir išteklių tausojimo principais. Jos laikosi bendražmogiškųjų ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos taisyklių ir cheminių medžiagų naudojimo reikalavimų. Mūsų gamintojai yra atsakingi už tai, kad jų gamyba būtų vykdoma pagal vietos valdžios institucijų nustatytas taisykles ir reikalavimus.

Visi mūsų gamintojai yra supažindinti su mūsų Verslo etikos kodeksu, kuris pateikia verslo etikos gaires ir apibūdina reikalavimus ir lūkesčius, kuriuos taikome savo gamintojams. Gairės atspindi tarptautinius standartus, taikomus socialinėmis sąlygoms, sveikatai, aplinkai ir saugai. Gamintojai yra pasirašytinai įsipareigoję laikytis mūsų Verslo etikos kodekso bei taikyti mūsų politiką savo rangovų atžvilgiu.

 

TIEKIAME TAI, KO JUMS REIKIA

Visi mūsų klientai turi skirtingus reikalavimus- kiekvienam iš jų mes randame tinkamą sprendimą!

TIEKIAME TAI, KO JUMS REIKIA

Visi mūsų klientai turi skirtingus reikalavimus- kiekvienam iš jų mes randame tinkamą sprendimą!